Povezave

natisni

Največji del naše dejavnosti finančno podpira Mestna občina Ljubljana, poleg nje pa še Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Pomagajo nam tudi številna podjetja (Grand hotel Union, Mladinska knjiga) zavodi (Cankarjev dom, Radiotelevizija Slovenija, Slovenska filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana, Policijski orkester, Turizem Ljubljana).

Sodelujemo: z  Ruskim centrom znanosti in kulture, Javnim zavodom za kulturo in mladino Medvode, občinami Medvode, Ajdovščina, Dravograd, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Zvezami kulturnih društev Ljubljana in Ajdovščina, Javnim zavodom Dravit Dravograd,  z Mešanim mladinskim pevskim zborom ljubljanskih srednješolcev Veter - Ljubljana in posamezniki.